Κατοικία 11.02 στους Αγίους Τριμιθιάς / Residence 11.02 in Ayioi Trimithias

Κατοικία 10.13 στο Δάλι / Residence 10.13 in Dali-Nicosia (COMPLETED)
February 27, 2017
Κατοικία 11.01 στην Αγλαντζιά / Residence 11.01 in Aglantzia-Nicosia
February 27, 2017

Κατοικία 11.02 στους Αγίους Τριμιθιάς / Residence 11.02 in Ayioi Trimithias