Κατοικία 10.13 στο Δάλι / Residence 10.13 in Dali-Nicosia (COMPLETED)

Κατοικία 10.08 στο Δάλι / Residence 10.08 in Dali-Nicosia
February 27, 2017
Κατοικία 11.02 στους Αγίους Τριμιθιάς / Residence 11.02 in Ayioi Trimithias
February 27, 2017

Κατοικία 10.13 στο Δάλι / Residence 10.13 in Dali-Nicosia (COMPLETED)