Έργο 20.17 Πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων στα Λατσιά – Project 20.17 Block of 7 flats in Latsia-Nicosia

Έργο 21.34 Πολυκατοικία 16 διαμερισμάτων στα Λατσιά – Project 21.34 Block of 16 flats in Latsia-Nicosia
May 13, 2022
Έργο 20.39 Πολυκατοικία 6 διαμερισμάτων στο Τσέρι – Project 20.39 Block of 6 flats in Tseri-Nicosia
May 13, 2022

Πολυκατοικία 20.17 στα Λατσιά / Residence Block 20.17 in Latsia-Nicosia