Έργο 20.12 Οικία στο Γέρι – Project 20.12 House in Geri-Nicosia

Έργο 21.04 οικία στα Λατσιά – Project 21.04 house in Latsia-Nicosia
May 17, 2022
Έργο 20.04-2 3 οικίες στο Γέρι – Project 20.04-2 3 houses in Geri-Nicosia
May 17, 2022

Κατοικία 20.12 στο Γέρι / Residence 20.12 in Geri-Nicosia