Έργο 18.05 Προσθήκη σε υφιστάμενη οικία στην Αγλαντζιά – Project 18.05 Additions on existing building in Aglantzia

Έργο Ε15.01 Εξωκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου και Νεομάρτυρα Παναγιώτη στον Ψεματισμένο – Project E15.01 Saint John Baptist and Saint Panayiotis in Psematismenos
March 25, 2019
Έργο 18.04 Οικία στη Νήσου – Project 18.04 Residence in Nisou
March 25, 2019

Έργο 18.05 Προσθήκη σε υφιστάμενη οικία στην Αγλαντζιά - Project 18.05 Additions on existing building in Aglantzia