Έργο Ε17.05 Εξωκκλήσιο Αποστόλου Ανδρέα στο Παλαιομέτοχο – Project E17.05 Church of Apostle Andreas in Paliometocho

Έργο Ε16.01 Παρεκκλήσιο Αγίας Βαρβάρας στην Τόχνη – Project E16.01 Church of Saint Barbara in Tochni
March 25, 2019
Έργο Ε15.01 Εξωκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου και Νεομάρτυρα Παναγιώτη στον Ψεματισμένο – Project E15.01 Saint John Baptist and Saint Panayiotis in Psematismenos
March 25, 2019

Έργο Ε17.05 Εξωκκλήσιο Αποστόλου Ανδρέα στο Παλαιομέτοχο - Project E17.05 Church of Apostle Andreas in Paliometocho