Έργο Ε15.01 Εξωκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου και Νεομάρτυρα Παναγιώτη στον Ψεματισμένο – Project E15.01 Saint John Baptist and Saint Panayiotis in Psematismenos

Έργο Ε17.05 Εξωκκλήσιο Αποστόλου Ανδρέα στο Παλαιομέτοχο – Project E17.05 Church of Apostle Andreas in Paliometocho
March 25, 2019
Έργο 18.05 Προσθήκη σε υφιστάμενη οικία στην Αγλαντζιά – Project 18.05 Additions on existing building in Aglantzia
March 25, 2019

Έργο Ε15.01 Εξωκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου και Νεομάρτυρα Παναγιώτη στον Ψεματισμένο - Project E15.01 Church of Saint John Baptist and Saint Panayiotis in Psematismenos