Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες

Publication in Latsia’s local newspaper “Kakkaristra”
March 15, 2017
Δημοσίευση σχεδιασμού Γραμμικού Πάρκου στην τοπική Εφημερίδα “Λατσιά” – Publication of the design of Linear Park in local newspaper “Latsia”
May 28, 2022

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε στις 08/03/2019 την εφαρμογή του ‘Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κατοικίες .

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία του σχεδίου.

Leave a Reply